Förvärvsfrekvens, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 82,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.