Andel högutbildade, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.