Skattesats, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Enköpings kommun till 33,05 procent, vilket var den 100:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.