Skattesats, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Enköpings kommun till 33,05 procent, vilket var den 106:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.