Befolkningsökning, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Enköpings kommun den elfte högsta i landet med 5,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.