Medelålder, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Värdet för medelålder är det 71:a lägsta i landet med 41,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.