Medelålder, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för medelålder är det 63:e lägsta i landet med 41,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.