Medelålder, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för medelålder är det 64:e lägsta i landet med 41,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.