Medelålder, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Värdet för medelålder är det 77:e lägsta i landet med 41,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.