Invånare i kommunen, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 55 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.