Invånare i kommunen, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 56:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.