Invånare i kommunen, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 44 429 människor (2018). Landarealen är 1 184 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.