Invånare i kommunen, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 45 287 människor (2019). Landarealen är 1 184 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.