Kommunens skatteintäkter, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.