Kommunens skatteintäkter, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 205 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.