Största offentliga arbetsgivare, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. ÄLVKARLEBY KOMMUN är största offentliga arbetsgivare och med 825 anställda (nov 2019) den 55:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.