Anställda i kommunen, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 55:e lägsta i landet med 708 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.