Största privata arbetsgivare, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. Största privata arbetsgivare är STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG med 375 anställda (nov 2019).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.