Andel förtidspensionärer, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 627 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.