Andel företagare, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.