Andel företagare, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. Värdet för andel företagare är det tjugonde lägsta i landet med 4,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.