Skattesats, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Älvkarleby kommun till 34,40 procent, vilket var den 28:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.