Befolkningsökning, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Älvkarleby kommun den 87:e högsta i landet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.