Befolkningsökning, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.