Befolkningsökning, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 627 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Älvkarleby kommun den 74:e högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.