Invånare i kommunen, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.