Invånare i kommunen, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 70:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.