Kommunens kostnader, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det femte lägsta i landet med 47 886 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.