Kommunens kostnader, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 899 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det näst lägsta i landet med 43 078 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.