Kommunens skatteintäkter, Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 003 människor (2019). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.