Kommunens skatteintäkter, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det fjärde högsta i landet med 62 201 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.