Anställda i kommunen, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare. Värdet för anställda i länet är det 40:e lägsta i landet med 601 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.