Andel förtidspensionärer, Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 023 människor (2018). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.