Andel förtidspensionärer, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.