Andel företagare, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare. Värdet för andel företagare är det 23:e högsta i landet med 10,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.