Förvärvsfrekvens, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 996 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 39:e högsta i landet med 83,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.