Förvärvsfrekvens, Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 023 människor (2018). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.