Andel högutbildade, Vaxholm

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 12 023 människor (2018). Landarealen är 58 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.