Andel högutbildade, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 899 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjortonde högsta i landet med 39,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.