Skattesats, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vaxholms stad till 31,86 procent, vilket var den 44:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.