Befolkningsökning, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 817 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vaxholms stad nära genomsnittet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.