Befolkningsökning, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vaxholms stad nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.