Medelålder, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare. Värdet för medelålder är det 93:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.