Invånare i kommunen, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 899 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.