Invånare i kommunen, Vaxholm

Vaxholms stad ligger i Stockholms län och har 11 886 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 101:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.