Kommunens skatteintäkter, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 44:e högsta i landet med 51 531 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.