Kommunens skatteintäkter, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 457 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 43:e högsta i landet med 54 371 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.