Anställda i kommunen, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Värdet för anställda i länet är det 79:e högsta i landet med 2 344 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.