Största privata arbetsgivare, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Största privata arbetsgivare är Keolis Sverige AB med 375 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.