Andel förtidspensionärer, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 397 människor (2018). Landarealen är 443 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.