Andel företagare, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare. Värdet för andel företagare är det tionde högsta i landet med 11,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.