Andel företagare, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Värdet för andel företagare är det elfte högsta i landet med 10,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.