Förvärvsfrekvens, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 41:a högsta i landet med 83,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.