Sysselsättningsgrad, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 457 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 31:a högsta i landet med 85,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.