Andel högutbildade, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 457 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 46:e högsta i landet med 29,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.