Skattesats, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Värmdö kommun till 31,06 procent, vilket var den artonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.