Skattesats, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Värmdö kommun till 31,26 procent, vilket var den nittonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.