Medelålder, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 40,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.