Invånare i kommunen, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 000 människor (2019). Landarealen är 443 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.