Invånare i kommunen, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 59 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.