Kommunens kostnader, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 851 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det åttonde lägsta i landet med 52 789 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.