Kommunens skatteintäkter, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 432 människor (2018). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.