Kommunens skatteintäkter, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 246 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 51:a högsta i landet med 51 159 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.