Andel förtidspensionärer, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 34 090 människor (2019). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.