Andel förtidspensionärer, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 119 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 21:a lägsta i landet med 2,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.