Förvärvsfrekvens, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 34 090 människor (2019). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.