Förvärvsfrekvens, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 432 människor (2018). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.