Förvärvsfrekvens, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 246 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 21:a högsta i landet med 84,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.