Andel högutbildade, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 432 människor (2018). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.