Andel högutbildade, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 246 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 35:e högsta i landet med 30,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.